En el seu compromís fundacional per a la promoció integral de persones adultes amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o paràlisi cerebral, Prodis creu fermament en la necessitat de disposar d’una organització eficient, amb valors com la bona gestió, l’eficàcia i la transparència com a principis d’actuació.

Per aquests motius, i per donar compliment al marc normatiu d’informació financera, transparència i accés a la informació pública, es publiquen els informes de patrimoni i de fluxos d’efectiu corresponents a cada exercici.

De la mateixa forma, els informes socials presentats, justifiquen la tasca de l’entitat com a entitat sense ànim de lucre en la seva missió d’oferir serveis d’assistència i promoció integral de les persones amb discapacitat psíquica, paràlisi cerebral o malaltia mental, legalment reconegudes.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X