SI SUMEM, TOTS HI PODEM GUANYAR

 
 

El Servei per a les empreses és una doble oportunitat, per a les empreses i per a totes les persones que treballen a Prodis.

Per a les empreses: Un ampli ventall d’opcions per a complir criteris de Responsabilitat Social Corporativa, mantenint nivells de producció i alts estàndards de qualitat. La realització a través del treball aporta coneixements, autonomia econòmica i hàbits socials.

Per als treballadors i treballadores: Oferim un nou escenari amb una gran projecció social; una oportunitat d’autonomia econòmica i laboral. Perquè les persones amb discapacitat tinguin accés a l’àmbit laboral.

UNITAT DE SUPORT A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL

 
96 persones ateses

3 professionals
 

Servei social i laboral d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual, paràlisi cerebral o malaltia mental, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, que tenen capacitats per disposar d’un contracte laboral en un Centre Especial de Treball.

Els seus objectius es centren en aconseguir la millor integració social i laboral de les persones, facilitant l’adaptació a l’entorn laboral així com la seva integració a l’entorn social de les empreses que els acullen/contracten.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X