SERVEI D’ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

 
 

Des del Servei d’Orientació i Inserció Laboral us oferim:

  • Anàlisi del lloc de treball; analitzem amb vosaltres les característiques del lloc de treball i el perfil idoni de personal que el pot ocupar.
  • Selecció; cerquem candidats/es que compleixin el perfil vacant a la vostra organització i participem en el procés de selecció en la mesura que ho necessiteu.
  • Formació en el lloc de treball; realitzarem accions de formació continua per a millorar les competències professionals i adaptar-les a les demandes pròpies d’un entorn de treball.
  • Adaptació al lloc de treball; analitzarem les possibles adaptacions que calguin i us assessorarem en la seva implantació.
  • Treball amb suport; facilitem l’adaptació a l’entorn laboral així com la seva integració a l’entorn social de l’empresa.
  • Pràctiques laborals; gestionem convenis de pràctiques amb l’objectiu que la persona pugui desenvolupar competències professionals en un entorn laboral, i sigui un possible pont cap a la contractació.

CONTACTA AMB NOSALTRES

 
 

*

*

*

*

*

D'acord amb el Reglament General de Protecció de dades UE 2016/679 de 27 d’abril i la Llei Orgànica, 3/2018, de Protecció de Dades, li comuniquem que les seves dades personals formaran part d'un fitxer sota responsabilitat de Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca – PRODIS que té com a finalitats permetre la gestió i relació contractual o informativa mitjançant qualsevol suport, incloent-hi els electrònics, sobre els serveis o productes pels quals s'ha interessat. No hi ha previsió que les seves dades siguin cedides a tercers, amb l'excepció de les assenyalades per la legislació vigent a requeriments de l'Administració Pública competent.

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició, mitjançant petició escrita a Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca – PRODIS, Plaça del Tint 6, 08224 Terrassa o al correu electrònic dpd@octalia.es.

 He llegit i accepto l'Avís Legal i Política de Privacitat

 Accepto l'enviament d'informació relativa a PRODIS


 

LGD

 
 

L’LGD (Ley General de Discapacidad), antiga LISMI, estableix que totes les empreses públiques i privades de l’estat espanyol amb una plantilla igual o superior a 50 treballadors i treballadores ha de tenir una quota de reserva en favor de persones amb discapacitat. És a dir, que han de reservar el 2% de la plantilla a persones amb discapacitat igual o superior al 33%.

Com a mesures alternatives, la llei proposa quatre escenaris per a complir amb aquesta legislació. Prodis, com a entitat d’iniciativa social sense ànim de lucre i inscrita al registre d’entitats de la la Conselleria d’Acció Cívica i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya amb el numero E02841, pot donar servei a totes quatre mesures alternatives proposades.

1. Contractar un Centre Especial d’Ocupació per al subministrament de matèries primeres, maquinària, béns d’equip o qualsevol altre tipus de béns necessaris per al correcte desenvolupament de l’activitat mercantil. L’import mínim anual de la contractació ha de ser de 22.365,42 €*, per treballador amb discapacitat no contractat.

* (Per a l’any 2015 és tres vegades l’IPREM de 7.455,14 euros).

2. Contractar un Centre Especial de Treball per a la prestació de serveis aliens i accessoris a l’activitat normal de l’empresa (neteja, jardineria, càtering, etc.). L’import mínim anual de la contractació ha de ser d’22.365,42 €*, per treballador amb discapacitat no contractat.

* (Per a l’any 2015 és tres vegades l’IPREM de 7.455,14 euros).

3. Realització de donacions i accions de patrocini, sempre de caràcter monetari, per al desenvolupament d’activitats d’inserció laboral i la creació d’ocupació per a persones amb discapacitat, a fundacions o associacions d’utilitat pública. L’import mínim anual de la donació ha de ser de 11.182,71 €* per treballador amb discapacitat no contractat.

(* Per a l’any 2015 és 1,5 vegades l’IPREM de 7.455,14 euros).

4. La constitució d’un enclavament laboral, prèvia subscripció d’un contracte amb un Centre Especial de Treball. L’import mínim anual de la contractació ha de ser de 22.365,42 €*, per treballador amb discapacitat no contractat.

*(Per a l’any 2015 és tres vegades l’IPREM de 7.455,14 euros)

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X