EL PATRONAT DE PRODIS

 
 
 

El Patronat de Prodis és l’òrgan principal de govern i representació. Les seves competències no tenen més límit que les normes legals. Intervé en tot allò que es relaciona amb la interpretació dels Estatuts i amb la resolució de totes les incidències que es presentin en el funcionament de la Fundació, d’acord amb el que preveu el marc legislatiu vigent.

La composició dels membres del Patronat de Prodis, es regeix a partir del que explicita als seus estatuts. Almenys el 50% dels membres han de ser familiars de persones amb discapacitat, procurant que hi siguin representades diferents tipologies i casuístiques. La resta, seran designats entre persones i entitats amb sensibilitat vers la discapacitat, la paràlisi cerebral o la malaltia  mental, o entre persones amb mèrits ciutadans i socials.

Actualment, els membres del Patronat, que no perceben cap retribució econòmica per la seva responsabilitat, està format per 10 persones.

 

 

Presidenta
Beta Marquès i Amat

 
 

Vicepresidenta
Fanny Novell Ramos

 

 

Tresorer
Josep Verdera i Prat

 
 

Secretari
Manuel Álvarez del Castillo

 

prodis-patronat-teresa-rojas

 

Vocal
Mª Teresa Rojas i Pomar

 
 

Vocal
Pere Solanellas i Alglerill

 
 

Vocal
Antonio Mengibar Morillas

 
Carmen-Aguilar-2
 

Vocal
Carmen Aguilar Moreno

 
 

Vocal
Nuria Badia Castañé

 
 

Vocal
Joan Julià Dinarès

 
 

Vocal
Lara Gijón López

 
 

Vocal
Enric Canet i Capeta

 
 
 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X