prodis-serveis-a-les-persones

POTENCIANT CAPACITATS

 
 

A Prodis treballem per a les persones i amb les persones. Són l’eix vertebrador de qualsevol acció, sempre orientades a millorar les seves capacitats, a potenciar la seva autonomia, tot vetllant pel seus drets com a ciutadans i ciutadanes.

Creiem en la necessitat de traçar itineraris excepcionals i individualitzats, adaptant-nos a les particularitats de cada persona.

CENTRES
OCUPACIONALS

 
213 persones ateses

39 professionals

26 voluntaris
 

Oferim oportunitats des de l’àmbit de l’ atenció diürna a les persones amb discapacitat intel.lectual i paràlisis cerebral, desenvolupant i mantenint les seves capacitats individuals, fomentant la seva màxima autonomia personal i social i la seva inclusió a la societat.

En els centres ocupacionals s’ofereixen els Serveis de Teràpia Ocupacional, els Serveis de Terapia Ocupacional amb auxiliar i el Servei Ocupacional d’ Inserció.

SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

 
119 persones ateses

19 professionals

14 voluntaris
 

El Servei de Teràpia Ocupacional treballa per aconseguir la màxima integració social de les persones amb discapacitat intel·lectual, partint sempre de les pròpies necessitats individuals.

L’ajustament social i personal, és el punt de partida per afavorir l’autonomia, treballant activitats que contribueixin a reconèixer, desenvolupar i promoure els potencials cognitius i creatius de la persona, a promoure la interrelació social i a descobrir noves experiències i vivències.

L’ocupació terapèutica, és el punt de partida per treballar els hàbits vinculats al món laboral a partir de l’elaboració de material. S’ ofereix en el Centre ocupacional Reina de la Pau i Centre Ocupacional Ciutat de Terrassa.

SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL PER A PERSONES AMB PARÀLISI CEREBRAL

 
25 persones ateses

16 professionals

4 voluntaris
 

El Servei de Teràpia Ocupacional per a persones amb paràlisi cerebral, cerca les millors propostes per a que les persones puguin gaudir, millorar i consolidar les seves capacitats gaudint de la màxima autonomia possible. El treball de Fisioteràpia, logopèdia i informàtica també hi contribueixen.

Eines i recursos com la tecnologia de suport o les activitats de promoció de les pròpies capacitats, faciliten l’apropament de les persones amb paràlisis cerebral al seu entorn més proper.

S’ofereix en el Centre de Paràlisi Cerebral Ciutat de Terrassa.

SERVEI OCUPACIONAL
D’INSERCIÓ

 
69 persones ateses

4 professionals

7 voluntaris
 

El Servei Ocupacional d’Inserció ofereix un ampli ventall d’activitats per potenciar i conservar les capacitats laborals, per tal d’ afavorir l’aprenentatge de mètodes de treball i l’adquisició d’hàbits laborals, per tal de facilitar, si és possible, la inserció en el món laboral.

També ofereix activitats destinades a afavorir l’autonomia en el seu dia a dia, potenciant les capacitats personals tot descobrint noves experiències i vivències.

S’ofereix en el Centre Ocupacional Reina de la Pau i Centre Ocupacional Ciutat de Terrassa.

HABITATGES PRODIS

 
108 persones ateses

60 professionals

10 voluntaris
 

Els nostres habitatges, integrats a la comunitat com petites famílies, són un pilar fonamental per aquelles persones o families que volen o necessiten emancipar-se. Es teixeixen nous vincles que s’enllacen amb relacions ja existents, fent-les més riques i obrint nous horitzons de futur.

A Prodis disposem de les llars Serra de l’Obac, Can Tusell 1, Can Tusell 2 i les llars de Torresana (on hi viuen 35 persones distribuïdes en 6 pisos) amb atenció directa sempre present. També tenim els pisos Begur l, Begur lll, Begur V, on l’atenció directa és puntual durant el dia.

SUPORT A LES FAMÍLIES

 
 2 grups de suport familiar

4 professionals

14 tutelats
 

La família és el pilar fonamental en el desenvolupament de les societats. Conscients d’això, a Prodis s’ofereix acompanyament, assessorament i accions de suport, per a les famílies de tots els seus usuaris i usuàries.

LLEURE I ESPORT

 
80 esportistes

8 professionals

11 voluntaris
 

Activitats de lleure com la informàtica, la plàstica, la costura, el cant coral o les sortides lúdiques i culturals, proporcionen un alt valor afegit en el desenvolupament i la realització personal. Són eines i recursos necessaris per a fomentar l’autonomia personal i promoure el desenvolupament social.

Prodis participa en disciplines de gimnàstica esportiva, atletisme, basquet, tennis, futbol i boccia, com a  font de salut i una oportunitat per al foment de les relacions socials i la bona convivència.

UNITAT DE SUPORT A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL

 
105 persones ateses

3 professionals
 

Servei social i laboral d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual, paràlisi cerebral o malaltia mental, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, que tenen capacitats per disposar d’un contracte laboral en un Centre Especial de Treball.

Els seus objectius es centren en aconseguir la millor integració social i laboral de les persones, facilitant l’adaptació a l’entorn laboral així com la seva integració a l’entorn social de les empreses que els acullen/contracten.

ESCOLA PROFESSIONAL 

 
62 persones destinatàries

8 professionals
 

L’Escola Professional treballa per la integració sociolaboral, a través d’accions d’orientació professional, formació, intermediació laboral, gestió de pràctiques professionals, acompanyament a l’empresa i treball amb suport.

La persona és la protagonista del seu propi procés, de forma que es dissenyen itineraris personalitzats per tal d’afavorir les seves competències personals, socials i laborals, necessàries per a l’adaptació a entorns de treball.

ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL 

 
  132 persones destinatàries

3 professionals
 

El servei d’orientació i inserció laboral te com a objectiu acompanyar a les persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental en el seu procés de recerca de feina.

Mitjançant sessions individuals i grupals, on treballarem les motivacions i interessos individuals, la recerca de feina activa en les diferents borses de treball, la confecció del Currículum Vitae, l’entrenament d’habilitats socials, l’alfabetització digital… promovent l’autonomia i l’empoderament dels participants.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X